Monographie

de Bruijn, E., Verhalende verzamelingen. Flos unde Blankeflos en de overlevering van de Middelnederduitse narratieve literatuur. Leuven: Peeters 2021 (Dissertation 2013).

Herausgeberschaft

de Bruijn, E., M.C. Le Bailly & S. Van Impe (Hgg.), Helden in harnas. Gedrukte ridderverhalen uit de vijftiende en zestiende eeuw. Gorredijk: Sterck & De Vreese, 2021.

Besamusca, B., E. de Bruijn & F. Willaert (Hgg.), Early Printed Narrative Literature in Western Europe. Berlin: De Gruyter, 2019.

Edition

W. kuiper & E. de Bruijn (Hgg.), Een seer schone ende suverlike hystorie van Olyvier van Castillen ende van Artus van Algarbe, sijnen lieven gheselle, zoals gedrukt door Henric Eckert van Homburch, te Antwerpen (ca. 1510). Een kritische, synoptische editie samen met L’Hystoire de Olivier de Castille et de Artus d’Algarbe, son loyal compaignon zoals gedrukt door Loys Garbin te Genève (1493). Amsterdam, Antwerpen 2020.

Beiträge und Kapitel mit Peer-Review

Mike Kestemont, Folgert Karsdorp, Elisabeth de Bruijn, Matthew Driscoll, Katarzyna A. Kapitan, Pádraig Ó Macháin, Daniel Sawyer, Remco Sleiderink & Anne Chao, ‘Forgotten books: The application of unseen species models to the survival of culture’. In: Science375 (Issue 6582), p. 765-769. DOI: 10.1126/science.abl7655

de Bruijn, E., ‘The Southern Appeal: Dutch Translations of French Romances (c. 1484 – c. 1540) in a Western European Perspective’, in: B. Besamusca, E. de Bruijn & F. Willaert (Hgg.), Early Printed Narrative Literature in Western Europe. Berlin: De Gruyter, 2019, p. 93-124.

Besamusca, B., E. de Bruijn & F. Willaert, ‘Introduction’, in: B. Besamusca, E. de Bruijn & F. Willaert (Hgg.), Early Printed Narrative Literature in Western Europe. Berlin: De Gruyter, 2019, p. 1-14.

de Bruijn, E. ‘Olyvier van Castillen: een ongewoon getrouwe vertaling’, in: Queeste. Journal of medieval literature in the Low Countries 2018:2, p. 67-86.

de Bruijn, E., ‘To Content the Continent. The Dutch Narratives Merlijn and Jacke Compared to Their English Counterparts’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 33 (2017), p. 83-108.

de Bruijn, E., ‘Das Spiel der Stimmen. Performative Verspassagen in einigen niederländischen Prosaromanen (ca. 1500-1540)’, in: Monika Unzeitig, Angela Schrott & Nine Miedema (Hgg.), Stimme und Performanz in der mittelalterlichen Literatur. Berlin: De Gruyter, 2017 (Historische Dialogforschung 3), p. 133-154.

de Bruijn, E., ‚Reculer pour mieux sauter: de bronnenproblematiek en de literaire eigenheid van de Middelnederlandse Helias’, in: Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 126:3 (2016), p. 227-263.

de Bruijn, E. & M. Kestemont, ‘Contrastive Multivariate Analyses of the Middle Low German „Flos unde Blankeflos“ Tradition’, in: Neuphilologische Mitteilungen 114:2 (2013), p. 171-205 .

de Bruijn, E. ‘“Give the reader something to drink“. Performativity in the Middle Low German „Flos unde Blankeflos“’, in: Neophilologus 96:1 (2012), p. 81-101.

de Bruijn, E., ‘Copy-paste? Die handschriftliche Präsentation mittelniederdeutscher epischer Texte in Handschrift Stockholm, KB, Cod. Holm. Vu 73’, in: Niederdeutsches Jahrbuch 135 (2012), p. 33-57.

de Bruijn, E. ‘Die „Floris ende Blancefloer“-Überlieferung in den nideren landen’, in: Zeitschrift für deutsche Philologie 130 (2011), p. 113-126.

de Bruijn, E. ‘Die Anwendbarkeit des Kulturraum-Konzepts für die Rhein-Maas-Region und der Fall des „Eneasromans“’, in: Zeitschrift für deutsche Philologie 130:1 (2011), p. 83-100.

Andere Beiträge und Kapitel

de Bruijn, E. & F. Willaert, ‚Chapitre VII. Diederic van Assenede, Floris ende Blancefloer. Version flamande, milieu du XIIIe siècle‘, in: Floire et Blancheflor en Europe : anthologie, Sofia Lodén & Vanessa Obry (ed.), Grenoble, UGA-Editions, collection « Moyen Âge européen » (erscheint 2022), p. 169-181.

de Bruijn, E. & F. Willaert, ‘Chapitre XVII. Historie van Floris ende Blancefleur. Version néerlandaise, env. 1517′, in: Floire et Blancheflor en Europe : anthologie, Sofia Lodén & Vanessa Obry (ed.), Grenoble, UGA-Editions, collection « Moyen Âge européen » (erscheint 2022), p. 335-341.

Bastert, B., E. de Bruijn & M.S. Masse, ‚Chapitre II. Floyris. Rhéno-mosan, vers 1170′, in: Floire et Blancheflor en Europe : anthologie, Sofia Lodén & Vanessa Obry (ed.), Grenoble, UGA-Editions, collection « Moyen Âge européen » (erscheint 2022), p. 57-77.

Bastert, B., E. de Bruijn & M.S. Masse, ‚Chapitre V. Flos unde Blankeflos. Version en moyen bas allemand, fin XIVe-début XVe siècle‘, in: Floire et Blancheflor en Europe : anthologie, Sofia Lodén & Vanessa Obry (ed.), Grenoble, UGA-Editions, collection « Moyen Âge européen » (erscheint 2022), p. 139-151.

de Bruijn, E., ‘Inleiding’, in: de Bruijn, E., M.C. Le Bailly & S. Van Impe (Hgg.), Helden in harnas. Gedrukte ridderverhalen uit de vijftiende en zestiende eeuw. Gorredijk: Sterck & De Vreese, 2021.

de Bruijn, E., ‘Hoofdstuk 1. Ridderverhalen in de vijftiende- en zestiende-eeuwse Lage Landen’, in: de Bruijn, E., M.C. Le Bailly & S. Van Impe (Hgg.), Helden in harnas. Gedrukte ridderverhalen uit de vijftiende en zestiende eeuw. Gorredijk: Sterck & De Vreese, 2021, p. 10-30.

de Bruijn, E., ‘Hoofdstuk 2. De Europese dimensie van ridderromans’, in: de Bruijn, E., M.C. Le Bailly & S. Van Impe (Hgg.), Helden in harnas. Gedrukte ridderverhalen uit de vijftiende en zestiende eeuw. Gorredijk: Sterck & De Vreese, 2021, p. 31-53.

de Bruijn, E., ‘Gedrukte Nederlandse fictie in Engeland (ca. 1470-1530), in: Theo Hermans, Cees Koster, Inger Leemans, Ton Naaijkens & Dirk Schoenaers (Hgg.), Vertalen in de Nederlanden: een cultuurgeschiedenis. Amsterdam: Boom 2021, 171-173.

de Bruijn, E, ‘Heldenverhalen in de Antwerpse Erfgoedbibliotheek. Een tentoonstelling over bekende en onbekende ridderromans’, in: Queeste 27:2 (2020), p. 174-149.

de Bruijn, E., ‘Galien Rethore herontdekt’, in: Madoc. Tijdschrift voor mediëvistiek 31:2 (2017), p. 75-82.

W. Haverals, E. de Bruijn, B. Caers, V. Fraeters, M. Kestemont, P. Stoop & A. Verschueren, ‘Met een MOOC’je in een hoekje: Middelnederlandse literatuur voor een ruim publiek’, in: Neerlandia: algemeen-Nederlands tijdschrift 121 (2017), p. 4-8.

de Bruijn, E, ‘De codex spreekt boekdelen. Drie handschriften als sleutel tot de receptie van de Middelnederduitse „Flos unde Blankeflos“’, in: Nieuw letterkundig magazijn 29 (2011), p. 25-29.

de Bruijn, E. ‘Steken, stelen of spelen? Een pleidooi voor een dramatische lezing van de Middelnederlandse „Karel ende Elegast“’, in: Madoc 22:1 (2008), p. 2-11.

de Bruijn, E., ‘Kle(u)ren maken de man: de relatie natura-nutritura in de „Ferguut“’, in: S. Voogd & L. van der Wijden (Hgg.), Wijsheid komt met de jaren. Een carrière van vele kanten bekeken. Utrecht 2005, p. 43-49.

Multimedia

Forgotten Books – Science 2022’. Author explanation video on https://forgotten-books.netlify.app/.

de Bruijn, E, ‘Helden in harnas. Of waar Game of Thrones de mosterd haalt’, in: Espresso. Brussel: Klara 2021

de Bruijn E., S. Van Impe, ‘Mini-documentaire Expo ‘Helden in harnas’ – De internationale riddermarkt. Antwerpen: Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 2021.

de Bruijn, E., M.C. Le Bailly, ‘Mini-documentaire Expo ‘Helden in harnas’ – Ridderverhalen. Antwerpen: Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 2021.

de Bruijn, E., M.C. Le Bailly, ‘Mini-documentaire Expo ‘Helden in harnas’ – Veelvormigheid. Antwerpen: Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 2021.

de Bruijn, E, ‘Helden in harnas. Bekende en onbekende ridderromans in de Antwerpse Erfgoedbibliotheek’

Podcast, ‘Pergament und Mikrofon’, Coffeetalk 25, Bochum (2021)

Caers, B., E. de Bruijn, V. Fraeters, W. Haverals, M. Kestemont, P. Stoop & A. Verschueren, MOOC Middelnederlands. Antwerpen 2017.

Rezensionen

de Bruijn, E., Referat von Ulrike Wuttke, Im Diesseits das Jenseits bereiten. Eschatologie, Laienbildung und Zeitkritik bei den mittelniederländischen Autoren Jan van Boendale, Lodewijk van Velthem und Jan van Leeuwen, in: internationales Referatenorgan mit bibliografischen Hinweisen 58:1-2 (2017), nr. 1525.

de Bruijn, E., ‘Veldekes „Eneas“ vertaald’. Rezension von Rika Heymans (ed.): Hendrik van Veldeke, ‚Eneasroman‘, vertaling en commentaar, in: Streven: cultureel maatschappelijk maandblad 79:9 (2012), p. 857-858.

de Bruijn, E., Rezension von Rita Schlusemann (ed.), Niederländische Literatur bis 1550 : Bibliographie der niederländischen Literatur in deutscher Übersetzung I, in: Journal of English and Germanic philology 111:3 (2012), p. 398-401.

de Bruijn, E., ‘Een sprong van acht eeuwen. Tristan in het Nederlands’. Rezension von Wieke Schultink- Dolk (ed.) : Gotfried von Straßburg, Tristan en Isolde, in: Filter. Tijdschrift over vertalen / Instituut voor Vertaalwetenschap 16:2 (2009), p. 14-19.

de Bruijn, E., ‘Ein Dichterporträt ans Licht gebracht’. Rezension von Jozef Janssens, In de schaduw van de keizer. Hendrik van Veldeke en zijn tijd (1130-1230), in: Queeste. Tijdschrift over Middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden 14:2 (2007), p. 171-174.